IKS – Kanbanový systém pro výrobu a logistiku

Co je integrovaný Kanban systém (IKS)?

 • E-Kanban systém IKS je snadno použitelné řešení pro doplňování zásob a pro podporu manuálního kanbanového systému a také jak začít s elektronickým kanbanem jako jednou z důležitých součástí lean výrobních činností.
 • IKS umožňuje realizovat kompletní kanbanový tahový systém (System Kanban) ve vašem celém dodavatelském řetězci procesů s pomocí kanbanových principů – počínaje dodavateli, výrobou a dodávkami svým zákazníkům
 • IKS ví všechno o vašich položkách, které části musí být vyrobeny (výroba Kanban), jak často se přesunují (spotřeba, ITO, …), kde se v současné době nacházejí (řízení zásob, doplňování zásob), prostě vše, navíc je to k dispozici a viditelné na jednom místě jednoduše stisknutím tlačítka.
 • IKS je nejen lean výrobní software pro výpočet kanbanů a tisk karet, ale hodně pomáhá, aby vaše kanbanové logistické procesy byly jednodušší, rychlejší a stabilnější tím, že získáte plnou transparentnost a maximální předhlednost !!

Jak funguje IKS Kanban systém?

 • IKS je založen na zaznamenávání pohybů kanbanu (obvykle skenováním kanbanových karet čtečkou čárového kódu nebo RFID čipem)
 • IKS zaznamenává pohyby každého jednotlivého kanbanu (existují různé stavy, jako prázdný, ve výrobě, na cestě, plný, …)
 • IKS umožňuje a) kontinuální vizualizace, b) automatické zasílání kanbanových signálů, c) měření výkonu systému Kanban (a tím i kontinuální optimalizaci zásob)

 

Jaké typy Kanbanů jsou podporovány IKS Kanbanovým systémem?

 • IKS pomáhá připojení externích dodavatelů, zákazníků a dalších míst
 • IKS vám může pomoci s efektivním řízením výroby
 • IKS řídí své procesy pro dopravu a expedici hotových výrobků

 

Co může IKS Kanban systém udělat pro vás?

 • Řízení všech kanbanových dat a kanbanových smyček
 • Nápověda pro výpočet množství potřebných kanbanů
 • Rychlý tisk kanbanových karet (individuální vzhled kanbanových karet a štítků)
 • Zaznamenávání kanbanových pohybů se standardními čtečkami čárových kódů
 • Sledování skutečné a historické situace kanbanů (sklad, prázdné kanbany, kanbany v dopravě atd)
 • Dynamická elektronická kanbanová tabule (Kanban Board) pro vizualizaci a stanovení priorit kanbanových požadavků v reálném čase (odpověď na otázku, co se má vyrábět dál?)
 • Připojení svých dodavatelů faxem nebo e-mailem
 • Web-portál pro připojení dodavatelů, dalších poboček, externích skladů nebo zákazníků prostřednictvím internetu
 • Univerzální rozhraní pro stávající ERP-Systém
 • Zpracování poptávkových špiček a rychlou adaptaci počtu Kanbanů
 • Různé funkce pro podporu kanbanových procesů lepším způsobem (chybějící karty, …)
 • Systém včasného varování pro detekci nedostatku materiálu a pozdních dodávek
 • Analýza doplňování zásob a spotřeb na základě poptávky a historie transakcí
 • Analýza dodacích lhůt na základě historických transakcích
 • Výpočet počtu kanbanů na základě plánů poptávky a kusovníků (BOM)

Jaké jsou silné stránky IKS Kanban systému?

 • Snadná správa všechny kanbanových dat a velká uživatelská přívětivost
 • Rychlá implementace a potřeba jen velmi krátkého školení
 • Podpora všech typů kanbanů pro nejlepší optimalizaci skladových zásob
 • Rozsáhlé funkce realizovány na základě zkušeností Lean expertů
 • Vysoká flexibilita v nastavení Vašich individuálních procesů doplňování zásob
 • Rychlá realizace individuálních požadavků zákazníka

Zavedením kanbanového systému (System Kanban) s podporou IKS, bylo našimi zákazníky dosaženo těchto výsledků:

 • Snížení zásob o 20-80%
 • Snížení dodací lhůt o 10 – 90%
 • Zvýšení obrátkovosti zásob o 30 až 100%
 • Zvýšení spolehlivosti dodávky až o> 98%
 • Redukci potřebné podlahové plochy asi o 10 až 80%
 • Zvýšení dostupnosti materiálu až do výše 100%
 • Snížení počtu zastavení linek až na 0%
 • Zvýšení produktivity asi o 10 – 50%